Het eerste begin

De Meierij 1920

Jan Berends, vice-voorzitter van harmonie Gregorius te Haaren, schreef eind 1994 een brief naar alle harmonieën in directe omgeving met het idee om een seniorenorkest op te richten. De voorzitter van harmonie Kunst Adelt (onze huidige gastheer) overhandigde die brief aan Piet Peijnenburg, ons in december 2017 overleden erelid,  en zo is het begonnen.  Piet Peijnenburg nam contact op met Jan Berends en er werd een bijeenkomst gepland met diverse geïnteresseerden van andere muziekverenigingen. Een groep van zo’n 6 personen ging - onder leiding van Jan Berends - brainstormen hoe een en ander aan te pakken. Resultaat was een uitnodigend schrijven naar muzikanten, waarop vervolgens - in het voorjaar van 1995 -  een groep van ongeveer 30 muzikanten zich aanmeldden die interesse toonden in het initiatief. Een bijeenkomst werd georganiseerd onder voorzitterschap van Jan Berends en met behulp van een fly-over presentatie werd het idee uit de doeken gedaan. Probleem voor Piet Peijnenburg tijdens de presentatie was dat de organisatie van zo’n seniorenorkest moest worden ingepast in de organisatie van de bestaande harmonieën. Dit ging Piet Peijnenburg te ver: hij wilde  een zelfstandig seniorenorkest. Om dit te realiseren stelde hij zichzelf voor de oprichting hiervan beschikbaar mits er minimaal 2 andere aanwezigen zich zouden melden om dit samen met hem te verwezenlijken. Spontaan meldden zich daarvoor Ans van den Broek en Hubert Verstijnen.  Later voegde ook Wietse Ebels zich bij het drietal. Vanaf april 1995 ging het viertal voortvarend aan de slag. Vergaderingen werden afwisselend bij de deelnemers thuis gehouden. Verslagen werden door Hubert Verstijnen van iedere bijeenkomst gemaakt en Piet Peijnenburg zat de vergaderingen voor. Uitgangspunten werden geformuleerd zoals: professionele dirigent zoeken, muzikanten doen niet meer mee aan arbeidsproces, keuze repetitielokaal en repeteren overdag, liefst in de ochtend etc etc.  Belangrijk was uiteraard ook de hoogte van de contributie. Zo laag mogelijk om ook minder draagkrachtigen te laten deelnemen. Gezocht werd naar geldbronnen. Gesprekken met gemeentes in de regio, donaties van vrienden en kennissen, benaderen van sponsoren. Via een bevriende relatie werd een jonge dirigent Bert Langeler gevonden. Door middel van uitgaande brieven naar belangstellenden om lid te worden van het orkest, hoopte het viertal dat het initiatief snel tot resultaat zou leiden. De porto voor deze brieven werd betaald uit een donatie van het organiserend comité van 4 man. Jammer dat Wietse Ebels als medeoprichter wegens zijn gezondheid vroegtijdig moest afhaken  Op 10 oktober 1995 vond de eerste repetitie plaats. Met ongeveer 18 mensen zijn we toen gestart. Aanvulling van het bestuur met een penningmeester en een algemeen bestuurslid volgde spoedig. Penningmeester werd Jan Sieuwerts en algemeen lid de in juli 2018 overleden Ruud Vorselaars . Ruud Vorselaars hield zich voornamelijk bezig met het regelen van concerten. Het eerste concert werd midden december 1995 gehouden in een steenkoude manege in Helvoirt tijdens een kerstmarkt. We hadden een repertoire van 5 nummers die we 2 keer ten gehore brachten. Op 31 januari 1996 togen Piet Peijnenburg en Hubert Verstijnen naar de notaris in Oisterwijk om van het orkest een vereniging te maken. Omdat Jan Sieuwerts na ongeveer 2 jaar naar Noord-Holland ging verhuizen, vonden we in Hein van Binsbergen  een waardige opvolger. Wel hadden we in de tijd van Hein van Binsbergen een groot geluk dat door een goede sponsor (de drukkerij Dröge) in 1999 het mooie bedrag van 4000 Hollandse guldens in het laatje van de club werd gestort; in 2000 deed deze firma dit nog eens. In totaal kregen we dus Dfl 8000, omgerekend een kleine Euro 3633 naar de nieuwe munt Euro. Onder Bert Langeler’s leiding hebben we diverse concerten gegeven in bejaardentehuizen maar ook in Zaltbommel aan de oever van de Waal. In de 5 jaar dat Bert het orkest leidde werd duidelijk dat hij bezig was een internationale carrière op te bouwen. Als hij weer eens naar het buitenland reisde zorgde hij er altijd voor dat een ander het dirigeerstokje overnam en vaak was dat Gerard Weijers, die na het vertrek van Bert naar Litouwen de nieuwe dirigent werd. 

 

Tot zover de ontstaansgeschiedenis, opgetekend door Piet Peijnenburg en Hubert Verstijnen de dato 23 februari 2016.