Het Regionaal Seniorenorkest de Meierij is opgericht op 31 januari 1996 en is statutair gevestigd te Oisterwijk. De leden van ons orkest zijn muzikanten uit de gehele Meierij, van Den Bosch tot Tilburg en van Waalwijk tot Moergestel. We hebben ongeveer 60 leden in leeftijd die loopt van 65 tot 85 jaar. Sommige leden spelen al hun hele leven een instrument, andere leden zijn op latere leeftijd begonnen, omdat het hun een leuke invulling leek voor de verkregen vrije tijd. Kortom, een gemêleerd gezelschap dat er plezier aan beleeft wekelijks te repeteren en elke maand een optreden te verzorgen.

Repetitie1

Het  Regionaal Seniorenorkest De Meierij stelt zich ten doel:

  • Muzikanten (senioren) in staat te stellen in orkestverband te musiceren, zonder verplicht te zijn aan concoursen deel te nemen.
  • De onderlinge band tussen de leden te versterken.
  • Het muzikale kunnen van het orkest uit te dragen door het geven van concerten.
  • Een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving en in het bijzonder aan het welzijn van “ouderen” en “minder validen” in instellingen.

Daarnaast willen zij genieten van hun vrije tijd door op elk gewenst tijdstip op vakantie te kunnen gaan.

In ons orkest staan de onderlinge band tussen de leden en het op leuke wijze musiceren hoog in het vaandel, hierbij dient edoch wel aan bepaalde minimumeisen te worden voldaan.

Enige feitjes/wetenswaardigheden:

  • De repetities vinden plaats op elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur in ontmoetingscentrum Den Domp,  Kerkstraat 26 te Haaren. 
  • Kamer van Koophandel nummer 40260664.
  • De statuten zijn aanwezig bij de secretaris en worden op aanvraag verstrekt.
  • Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden; het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van ons orkest, kijk dan in het menu Vereniging bij Geschiedenis.