HELVOIRT – 26 april 2019. De heer F.A. van Lith (9 september 1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frans van Lith ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

Foto lintje Frans van Lith kleinFoto: Bart Meesters

Diverse functies bij Vereniging 55+

Vanaf 2002: leider van de Toneelafdeling “Hier Zémme”;

Van 2009-2015: lid van de werkgroep voorbereiding bouw HelvoirThuis;

Van 2011-2015: voorzitter;

Vanaf 2015: adviseur met betrekking tot muzikale, creatieve en educatieve activiteiten.

Overige activiteiten
Vanaf 1980: muzikant bij de Pebbelstone Jazz Band;

Vanaf 1978: vrijwilliger bij Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt;

Van 1991-1998: regisseur en creatief medewerker bij Stichting Comité Helvoirt;

Van 2011-2015: initiator van diverse activiteiten samen met verschillende organisaties zoals ontmoetingsdagen voor de vrijwilligers;

Vanaf 2015: regisseur bij de jongerentoneelvereniging “Van Alles Wat” te Helvoirt.

Frans van Lith ontving de Koninklijke onderscheiding op het adres: Biestakkerstraat 16 in Helvoirt.

Foto lintje Frans van LithFoto: Foto Pijnenburg

Foto lintje Frans van Lith 3Foto: Bart Meesters